Ontevreden over de dienstverlening? 

Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV zal er alles aan doen om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Deze klachtenregeling geeft jou uitleg over wat jij in dat geval kunt doen.

 

Onze interne klachtenregeling

Wanneer jij ontevreden bent over de kwaliteit van het kantoor of over de declaratie, wordt je verzocht om eerst jouw bezwaren voor te leggen aan mr. Chantal Lemmens. In overleg met jou zal zo snel mogelijk worden getracht een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan je worden bevestigd. Mocht het overleg met Chantal Lemmens onverhoopt in jouw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kun jij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor jou open wanneer Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV niet binnen vier weken na het indienen van jouw bezwaren schriftelijk op jouw klacht heeft gereageerd.

 

Geschillencommissie Advocatuur

Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV is (nog) niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit neemt echter niet weg dat klachten toch bij deze Geschillencommissie voorgelegd kunnen worden. De Geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te 's-Gravenhage. Je kunt jouw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV indienen bij de Geschillencommissie. Hiertoe zal een akte van berusting ingevuld dienen te worden. Deze akte van berusting kun je bij Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV verkrijgen.

 

De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particulier wordt aangebracht.

De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat jij vindt dat je recht hebt op een schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere claims kun je alleen voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer je de hoogte van de claim uitdrukkelijk bepert tot dit maximale bedrag, waarbij je schriftelijk afstand moet doen van het meerdere.

Ontevreden over de dienstverlening? 

Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV zal er alles aan doen om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Deze klachtenregeling geeft jou uitleg over wat jij in dat geval kunt doen.

 

Onze interne klachtenregeling

Wanneer jij ontevreden bent over de kwaliteit van het kantoor of over de declaratie, wordt je verzocht om eerst jouw bezwaren voor te leggen aan mr. Chantal Lemmens. In overleg met jou zal zo snel mogelijk worden getracht een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan je worden bevestigd. Mocht het overleg met Chantal Lemmens onverhoopt in jouw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kun jij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor jou open wanneer Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV niet binnen vier weken na het indienen van jouw bezwaren schriftelijk op jouw klacht heeft gereageerd.

 

Geschillencommissie Advocatuur

Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV is (nog) niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit neemt echter niet weg dat klachten toch bij deze Geschillencommissie voorgelegd kunnen worden. De Geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te 's-Gravenhage. Je kunt jouw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV indienen bij de Geschillencommissie. Hiertoe zal een akte van berusting ingevuld dienen te worden. Deze akte van berusting kun je bij Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV verkrijgen.

 

De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particulier wordt aangebracht.

De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat jij vindt dat je recht hebt op een schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere claims kun je alleen voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer je de hoogte van de claim uitdrukkelijk bepert tot dit maximale bedrag, waarbij je schriftelijk afstand moet doen van het meerdere.