Echtscheiding

munchausen by proxy

 

Munchausen by Proxy (MBP) wordt ook wel Pediatric Falsification Syndrom (PFS) genoemd. Het is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (meestal) moeders hun kind bewust ziek maken. MBP kan zelfs de dood van het kind tot gevolg hebben.

 

Op zondag 5 april 2015 heeft het programma Brandpunt Reporter (KRO) een uitzending besteed aan MBP.

 

Dat is hard nodig, omdat er te weinig aandacht is voor het probleem. Uit rapporten van het AMK blijkt dat er in de jaren 2011, 2012 en 2013 respectievelijk 85, 62 en 63 gevallen van MBP zijn gemeld. Anne-Marie Raat van Veilig Thuis te Utrecht heeft in het voormelde programma aangegeven dat het vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal slachtoffers tien keer hoger ligt dan het aantal meldingen. Dit zou betekenen dat er jaarlijks sprake is van 600 tot 1.000 slachtoffers van MBP en dat is uiteraard zorgelijk.

 

MBP is zeer lastig te ontdekken en te bewijzen. Het kind is immers ziek en bezoekt een arts.

 

Het is echter niet vreemd dat het aantal slachtoffers (vermoedelijk) vele malen hoger ligt dan het aantal meldingen bij het AMK. MBP is namelijk zeer lastig te ontdekken en te bewijzen. Het kind is immers ziek en bezoekt een arts, wiens eerste gedachte uiteraard niet is dat de ziekte bewust is veroorzaakt door een ouder. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor MBP, zodat het in een eerder stadium kan worden ontdekt en het kind beter kan worden beschermd.

 

Werkgroep

Dat er meer aandacht voor het probleem MBP nodig is, heeft inmiddels ook de overheid ingezien. Uit het nieuwsbericht dat op 8 april 2015 op de website www.huiselijkgeweld.nl werd geplaatst, blijkt dat er een werkgroep wordt opgericht door het ministerie van Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie. De werkgroep gaat landelijke richtlijnen opstellen om gevallen van MBP eerder in beeld te krijgen en om zaken beter aan te kunnen pakken. In Brandpunt Reporter kwam namelijk ook naar voren dat daders maar zelden worden gestraft vanwege de complexiteit van de bewijsvoering. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 24 december 2014 (ECLI:NL:RBOBR:2014:7885), waarin een moeder werd verdacht van het toebrengen van lactulose (laxeermiddel) aan het kind. Hoewel de rechtbank heeft aangegeven dat moeder terecht als verdachte was aangemerkt, dat er sterke aanwijzingen in haar richting waren en dat het door de verdediging gepresenteerde alternatieve scenario geen enkele ondersteuning vond in het dossier, oordeelde de rechtbank: "dat het geheel van vaststellingen en aanwijzingen onvoldoende is om met voldoende zekerheid vast te stellen dat het verdachte was die het laxeermiddel aan[slachtoffer] toediende". Omdat niet boven redelijke twijfel verheven was dat de verdachte de dader is, heeft de rechtbank verdachte vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

 

Juridische mogelijkheden

Naast strafrechtelijke vervolging en los van de vraag of iemand strafrechtelijk wordt veroordeeld of vrijgesproken, kan en zal vaak de civielrechtelijke weg worden bewandeld in het geval van (vermoedens van)MBP. Zo kan (en zal) er door Bureau Jeugdzorg om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing worden verzocht bij de rechter, waartegen ouders verweer kunnen voeren.

 

In het geval van een verbroken relatie kan door de andere ouder met behulp van een advocaat, die overlegheeft met de betrokken hulpverleners, worden verzocht om het hoofdverblijf bij de niet verdoachte ouder te bepalen. Uit de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 26 maart 2015(ECLI:NL:GHSHE:2015:1082) blijkt dat strafrechtelijke vrijspraak niet automatisch betekend dat de kinderen weer bij verdachte ouder gaan wonen.

 

Ook kan door de andere ouder worden verzocht om de omgangs- of contactregeling uitsluitend onder begeleiding te laten plaatsvinden of om de omgang of het contact geheel te ontzeggen. Het is daarbij heel belangrijk dat in een vroeg stadium contact met een advocaat wordt opgenomen, zodat er gedurende het gehele traject controle en overleg mogelijk is.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Echtscheiding

munchausen by proxy

 

Munchausen by Proxy (MBP) wordt ook wel Pediatric Falsification Syndrom (PFS) genoemd. Het is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (meestal) moeders hun kind bewust ziek maken. MBP kan zelfs de dood van het kind tot gevolg hebben.

 

Op zondag 5 april 2015 heeft het programma Brandpunt Reporter (KRO) een uitzending besteed aan MBP.

 

Dat is hard nodig, omdat er te weinig aandacht is voor het probleem. Uit rapporten van het AMK blijkt dat er in de jaren 2011, 2012 en 2013 respectievelijk 85, 62 en 63 gevallen van MBP zijn gemeld. Anne-Marie Raat van Veilig Thuis te Utrecht heeft in het voormelde programma aangegeven dat het vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal slachtoffers tien keer hoger ligt dan het aantal meldingen. Dit zou betekenen dat er jaarlijks sprake is van 600 tot 1.000 slachtoffers van MBP en dat is uiteraard zorgelijk.

 

MBP is zeer lastig te ontdekken en te bewijzen. Het kind is immers ziek en bezoekt een arts.

 

Het is echter niet vreemd dat het aantal slachtoffers (vermoedelijk) vele malen hoger ligt dan het aantal meldingen bij het AMK. MBP is namelijk zeer lastig te ontdekken en te bewijzen. Het kind is immers ziek en bezoekt een arts, wiens eerste gedachte uiteraard niet is dat de ziekte bewust is veroorzaakt door een ouder. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor MBP, zodat het in een eerder stadium kan worden ontdekt en het kind beter kan worden beschermd.

 

Werkgroep

Dat er meer aandacht voor het probleem MBP nodig is, heeft inmiddels ook de overheid ingezien. Uit het nieuwsbericht dat op 8 april 2015 op de website www.huiselijkgeweld.nl werd geplaatst, blijkt dat er een werkgroep wordt opgericht door het ministerie van Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie. De werkgroep gaat landelijke richtlijnen opstellen om gevallen van MBP eerder in beeld te krijgen en om zaken beter aan te kunnen pakken. In Brandpunt Reporter kwam namelijk ook naar voren dat daders maar zelden worden gestraft vanwege de complexiteit van de bewijsvoering. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 24 december 2014 (ECLI:NL:RBOBR:2014:7885), waarin een moeder werd verdacht van het toebrengen van lactulose (laxeermiddel) aan het kind. Hoewel de rechtbank heeft aangegeven dat moeder terecht als verdachte was aangemerkt, dat er sterke aanwijzingen in haar richting waren en dat het door de verdediging gepresenteerde alternatieve scenario geen enkele ondersteuning vond in het dossier, oordeelde de rechtbank: "dat het geheel van vaststellingen en aanwijzingen onvoldoende is om met voldoende zekerheid vast te stellen dat het verdachte was die het laxeermiddel aan[slachtoffer] toediende". Omdat niet boven redelijke twijfel verheven was dat de verdachte de dader is, heeft de rechtbank verdachte vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

 

Juridische mogelijkheden

Naast strafrechtelijke vervolging en los van de vraag of iemand strafrechtelijk wordt veroordeeld of vrijgesproken, kan en zal vaak de civielrechtelijke weg worden bewandeld in het geval van (vermoedens van)MBP. Zo kan (en zal) er door Bureau Jeugdzorg om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing worden verzocht bij de rechter, waartegen ouders verweer kunnen voeren.

 

In het geval van een verbroken relatie kan door de andere ouder met behulp van een advocaat, die overlegheeft met de betrokken hulpverleners, worden verzocht om het hoofdverblijf bij de niet verdoachte ouder te bepalen. Uit de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 26 maart 2015(ECLI:NL:GHSHE:2015:1082) blijkt dat strafrechtelijke vrijspraak niet automatisch betekend dat de kinderen weer bij verdachte ouder gaan wonen.

 

Ook kan door de andere ouder worden verzocht om de omgangs- of contactregeling uitsluitend onder begeleiding te laten plaatsvinden of om de omgang of het contact geheel te ontzeggen. Het is daarbij heel belangrijk dat in een vroeg stadium contact met een advocaat wordt opgenomen, zodat er gedurende het gehele traject controle en overleg mogelijk is.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer