Echtscheiding

Inkomen ondernemer

 

Het belangrijkste uitgangspunt voor de bepaling of iemand alimentatie (zowel voor kinderen en/of een ex-echtgenoot) kan betalen, is het inkomen dat iemand genereert. Bij mensen die in loondienst werken, is het inkomen doorgaans (relatief) eenvoudig vast te stellen: men kijkt naar de salarisstroken en jaaropgaven. Wanneer een ondernemer met bijvoorbeeld een eenmanszaak alimentatie moet gaan betalen, is het veel lastiger om zijn inkomen te bepalen.

 

rechters gaan in het merendeel van de alimentatieprocedures uit van de gemiddelde winst die een ondernemer de daaraan voorafgaande drie jaren heeft gemaakt.

 

Uitgangspunt: de winst

Voor de bepaling van het inkomen van de ondernemer die op eigen naam een onderneming drijft, wordt doorgaans aansluiting gezocht bij de winst die hij maakt. Voor de bepaling van het inkomen wordt vaak de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar gehanteerd.

Hoewel bij een DGA zijn loon het uitgangspunt is, speelt ook bij een DGA de winst een rol. Immers, bij een hoge winst en een laag salaris kan er mogelijk meer salaris worden toegekend of (meer) dividend worden uitgekeerd. Het inkomen kan dan voor alimentatieberekeningen op een hoger bedrag worden vastgesteld dan het feitelijk inkomen van de DGA. Voor beide ondernemers is daarom het navolgende van belang.

 

Twee problemen bij het uitgangspunt

Er zijn twee problemen bij het hanteren van de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar voor de bepaling van het inkomen van de ondernemer.

Het eerste probleem is dat er wordt uitgegaan van in het verleden behaalde resultaten. Zoals bekend, bieden deze geen garantie voor de toekomst.

Daarnaast wil het enkele feit dat er winst wordt gemaakt, nog niet zeggen dat er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de alimentatie ook daadwerkelijk te betalen. Met andere woorden, een ondernemer kan op papier wel winst maken, maar dat wil nog niet zeggen dat hij feitelijk over het geld beschikt om de alimentatie te betalen.

 

Oplossing: prognose en kasstroom

Een ondernemer die wil dat er wordt afgeweken van het uitgangspunt dat zijn inkomen wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar, zal  dat zeer goed moeten onderbouwen. De volgende gegevens kunnen daarbij helpen.

Met behulp van kasstroom overzichten kan worden aangetoond dat, hoewel er winst wordt gemaakt, er feitelijk geen geld beschikbaar is om alimentatie te kunnen betalen.

Met behulp van prognoses voor de toekomstige winst en de toekomstige kasstroom, kan bovendien worden onderbouwd dat er naar de toekomst gekeken moet worden.

 

Wanneer een ondernemer gebruik wenst te maken van de hiervoor vermelde gegevens, zullen deze zeer goed en met zoveel mogelijk bewijsstukken onderbouwd moeten worden. Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat het uitgangspunt (de winst in het verleden) niet snel losgelaten wordt. In de literatuur wordt daarentegen regelmatig betoogd dat er juist (of in ieder geval ook) rekening gehouden moet worden met de kasstroom en prognoses.

 

Wilt u als ondernemer dat er in de alimentatieberekening met meer aspecten rekening gehouden wordt dan enkel de winst, dan zal dit goed en met bewijsstukken moeten worden onderbouwd.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Echtscheiding

Inkomen ondernemer

 

Het belangrijkste uitgangspunt voor de bepaling of iemand alimentatie (zowel voor kinderen en/of een ex-echtgenoot) kan betalen, is het inkomen dat iemand genereert. Bij mensen die in loondienst werken, is het inkomen doorgaans (relatief) eenvoudig vast te stellen: men kijkt naar de salarisstroken en jaaropgaven. Wanneer een ondernemer met bijvoorbeeld een eenmanszaak alimentatie moet gaan betalen, is het veel lastiger om zijn inkomen te bepalen.

 

rechters gaan in het merendeel van de alimentatieprocedures uit van de gemiddelde winst die een ondernemer de daaraan voorafgaande drie jaren heeft gemaakt.

 

Uitgangspunt: de winst

Voor de bepaling van het inkomen van de ondernemer die op eigen naam een onderneming drijft, wordt doorgaans aansluiting gezocht bij de winst die hij maakt. Voor de bepaling van het inkomen wordt vaak de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar gehanteerd.

Hoewel bij een DGA zijn loon het uitgangspunt is, speelt ook bij een DGA de winst een rol. Immers, bij een hoge winst en een laag salaris kan er mogelijk meer salaris worden toegekend of (meer) dividend worden uitgekeerd. Het inkomen kan dan voor alimentatieberekeningen op een hoger bedrag worden vastgesteld dan het feitelijk inkomen van de DGA. Voor beide ondernemers is daarom het navolgende van belang.

 

Twee problemen bij het uitgangspunt

Er zijn twee problemen bij het hanteren van de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar voor de bepaling van het inkomen van de ondernemer.

Het eerste probleem is dat er wordt uitgegaan van in het verleden behaalde resultaten. Zoals bekend, bieden deze geen garantie voor de toekomst.

Daarnaast wil het enkele feit dat er winst wordt gemaakt, nog niet zeggen dat er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de alimentatie ook daadwerkelijk te betalen. Met andere woorden, een ondernemer kan op papier wel winst maken, maar dat wil nog niet zeggen dat hij feitelijk over het geld beschikt om de alimentatie te betalen.

 

Oplossing: prognose en kasstroom

Een ondernemer die wil dat er wordt afgeweken van het uitgangspunt dat zijn inkomen wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar, zal  dat zeer goed moeten onderbouwen. De volgende gegevens kunnen daarbij helpen.

Met behulp van kasstroom overzichten kan worden aangetoond dat, hoewel er winst wordt gemaakt, er feitelijk geen geld beschikbaar is om alimentatie te kunnen betalen.

Met behulp van prognoses voor de toekomstige winst en de toekomstige kasstroom, kan bovendien worden onderbouwd dat er naar de toekomst gekeken moet worden.

 

Wanneer een ondernemer gebruik wenst te maken van de hiervoor vermelde gegevens, zullen deze zeer goed en met zoveel mogelijk bewijsstukken onderbouwd moeten worden. Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat het uitgangspunt (de winst in het verleden) niet snel losgelaten wordt. In de literatuur wordt daarentegen regelmatig betoogd dat er juist (of in ieder geval ook) rekening gehouden moet worden met de kasstroom en prognoses.

 

Wilt u als ondernemer dat er in de alimentatieberekening met meer aspecten rekening gehouden wordt dan enkel de winst, dan zal dit goed en met bewijsstukken moeten worden onderbouwd.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer