Echtscheiding

12 december 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
12 december 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
12 december 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Indexering Alimentatie 2017

 

Tot vorig jaar zond ik cliënten eind november/ begin december een brief toe, waarin ik aangaf dat de alimentatie geïndexeerd moest worden.

 

Het uitzoeken wie wel en wie niet een dergelijk bericht moest ontvangen, werd steeds omvangrijker. Zo erg zelfs, dat mijn toenmalige secretaresse en ik besloten cliënten niet meer afzonderlijk te informeren.

 

Het niet langer door mij verzenden van deze ‘herinnering’ betekent niet dat de alimentatie niet meer geïndexeerd hoeft te worden. Dit moet nog wel.

 

De wet bepaalt namelijk dat de alimentatie jaarlijks van rechtswege wordt gewijzigd met een door de wetgever vast te stellen percentage. Hoe hoog dit is, wordt omstreeks november bekend gemaakt in de Staatscourant. Vervolgens is het terug te vinden op de website van (onder andere) het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

 

Ook ik maak elk jaar melding van het nieuwe percentage. Dus bij deze: de indexering voor het jaar 2018 is vastgesteld op 1,5%.

 

De door jou te betalen of te ontvangen bijdrage wordt per januari niet automatisch zelf aangepast.

De alimentatieplichtige moet zelf uitrekenen hoe hoog deze wordt. Vervolgens zal hij of zij er zelf voor moeten zorgen dat deze ook wordt voldaan. En dit is, merk ik vaak, niet bij alle betalers, maar ook niet bij alle ontvangers bekend.

 

Gelukkig is het uitrekenen van het nieuwe bedrag niet moeilijk. Vermenigvuldig de bijdrage die je in november 2017 betaalde of ontving met 1,015 en je weet wat je met ingang van januari 2018 moet betalen of zou moeten ontvangen.

 

Dus ben jij degene die alimentatie betaalt, pas dan deze maand het bedrag nog aan en voorkom discussies en mogelijk incasso’s hierover.

Ben jij degene die alimentatie ontvangt, herinner de betaler dan (eventueel) aan zijn of haar verplichting om deze bijdrage te indexeren en met ingang van januari 2018 aan jou te voldoen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Echtscheiding

12 december 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
12 december 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
12 december 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Indexering Alimentatie 2017

 

Tot vorig jaar zond ik cliënten eind november/ begin december een brief toe, waarin ik aangaf dat de alimentatie geïndexeerd moest worden.

 

Het uitzoeken wie wel en wie niet een dergelijk bericht moest ontvangen, werd steeds omvangrijker. Zo erg zelfs, dat mijn toenmalige secretaresse en ik besloten cliënten niet meer afzonderlijk te informeren.

 

Het niet langer door mij verzenden van deze ‘herinnering’ betekent niet dat de alimentatie niet meer geïndexeerd hoeft te worden. Dit moet nog wel.

 

De wet bepaalt namelijk dat de alimentatie jaarlijks van rechtswege wordt gewijzigd met een door de wetgever vast te stellen percentage. Hoe hoog dit is, wordt omstreeks november bekend gemaakt in de Staatscourant. Vervolgens is het terug te vinden op de website van (onder andere) het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

 

Ook ik maak elk jaar melding van het nieuwe percentage. Dus bij deze: de indexering voor het jaar 2018 is vastgesteld op 1,5%.

 

De door jou te betalen of te ontvangen bijdrage wordt per januari niet automatisch zelf aangepast.

De alimentatieplichtige moet zelf uitrekenen hoe hoog deze wordt. Vervolgens zal hij of zij er zelf voor moeten zorgen dat deze ook wordt voldaan. En dit is, merk ik vaak, niet bij alle betalers, maar ook niet bij alle ontvangers bekend.

 

Gelukkig is het uitrekenen van het nieuwe bedrag niet moeilijk. Vermenigvuldig de bijdrage die je in november 2017 betaalde of ontving met 1,015 en je weet wat je met ingang van januari 2018 moet betalen of zou moeten ontvangen.

 

Dus ben jij degene die alimentatie betaalt, pas dan deze maand het bedrag nog aan en voorkom discussies en mogelijk incasso’s hierover.

Ben jij degene die alimentatie ontvangt, herinner de betaler dan (eventueel) aan zijn of haar verplichting om deze bijdrage te indexeren en met ingang van januari 2018 aan jou te voldoen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer