Erfenis

15 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
15 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
15 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens

bedrijfsoverdracht

 

Agrarische bedrijven en nalatenschappen. Het blijft voer voor discussies en ruzies tussen de erfgenamen. Zeker als het agrarisch bedrijf door ouders aan één van de kinderen is overgedragen. Meestal onder de waarde of met een flinke schenking.

 

Broers en/of zussen zijn hier vaak niet blij mee en willen dit na overlijden van de ouder(s) gecompenseerd zien.

 

Veel kans maken ze alleen niet. Want in de rechtspraak wordt er vanuit gegaan dat het overdragen van het bedrijf tegen een lagere economische waarde geen gift of schenking is geweest.

Dit, zo redeneren de rechters, omdat de schenking ‘in het bedrijf zit’ en niet makkelijk liquide gemaakt kan worden. Bovendien is het vaak een bewuste keuze van de ouder(s) geweest om het bedrijf tegen gunstige voorwaarden aan één van hun kinderen over te dragen. Zij gunden het kind het bedrijf of wilde er voor zorgen dat het bedrijf rendabel voortgezet kon worden.

 

Deze wens van ouders mag niet doorkruist worden. Hiermee zou het bedrijf immers alsnog financieel in gevaar gebracht kunnen worden. En dat is niet de bedoeling van de ouder(s) geweest.

 

Kortom, rechters gaan terughoudend om met het aannemen van een schenking of gift bij overdracht van een agrarisch bedrijf van een ouder naar één van de kinderen.

 

Heb jij hier mee te maken, realiseer je dan dat het niet makkelijk is om de waarde van het bedrijf in de afwikkeling van de nalatenschap van jouw ouder(s) mee te nemen.

Zeker niet als jouw ouders jou en jouw broers en/of zussen voor deze overdracht compenseren door het overige vermogen aan jullie toe te kennen.

Jouw ouders hebben dan vaak weloverwogen hun vermogen over alle kinderen verdeeld met als doel het voortbestaan van het bedrijf zo veel als mogelijk te garanderen. En hier zal een rechter rekening mee houden.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

15 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
15 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
15 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens

bedrijfsoverdracht

 

Agrarische bedrijven en nalatenschappen. Het blijft voer voor discussies en ruzies tussen de erfgenamen. Zeker als het agrarisch bedrijf door ouders aan één van de kinderen is overgedragen. Meestal onder de waarde of met een flinke schenking.

 

Broers en/of zussen zijn hier vaak niet blij mee en willen dit na overlijden van de ouder(s) gecompenseerd zien.

 

Veel kans maken ze alleen niet. Want in de rechtspraak wordt er vanuit gegaan dat het overdragen van het bedrijf tegen een lagere economische waarde geen gift of schenking is geweest.

Dit, zo redeneren de rechters, omdat de schenking ‘in het bedrijf zit’ en niet makkelijk liquide gemaakt kan worden. Bovendien is het vaak een bewuste keuze van de ouder(s) geweest om het bedrijf tegen gunstige voorwaarden aan één van hun kinderen over te dragen. Zij gunden het kind het bedrijf of wilde er voor zorgen dat het bedrijf rendabel voortgezet kon worden.

 

Deze wens van ouders mag niet doorkruist worden. Hiermee zou het bedrijf immers alsnog financieel in gevaar gebracht kunnen worden. En dat is niet de bedoeling van de ouder(s) geweest.

 

Kortom, rechters gaan terughoudend om met het aannemen van een schenking of gift bij overdracht van een agrarisch bedrijf van een ouder naar één van de kinderen.

 

Heb jij hier mee te maken, realiseer je dan dat het niet makkelijk is om de waarde van het bedrijf in de afwikkeling van de nalatenschap van jouw ouder(s) mee te nemen.

Zeker niet als jouw ouders jou en jouw broers en/of zussen voor deze overdracht compenseren door het overige vermogen aan jullie toe te kennen.

Jouw ouders hebben dan vaak weloverwogen hun vermogen over alle kinderen verdeeld met als doel het voortbestaan van het bedrijf zo veel als mogelijk te garanderen. En hier zal een rechter rekening mee houden.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer